Service

Bundeszahnärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e.V. (BZÄK)

Chausseestraße 13

10115 Berlin
Tel.: +49 30  40005-0
Fax: +49 30  40005-200
E-Mail: info@bzaek.de
Internet: www.bzaek.de

Zentrum Zahnärztliche Qualität (ZZQ)

Chausseestr. 13
10115 Berlin
Telefon: +49 30 40005-310
Telefax: +49 30 40005-319
E-Mail: zzq@zzq-berlin.de
Internet: www.zzq-berlin.de

Abteilung Europa l Internationales

1, Avenue de la Renaissance
B-1000 Brüssel
Tel. +32 2 7328415
Fax: +32 2 7355679
E-Mail: info@bzaek.eu
Internet: www.bzaek.de

Zahnärztekammern der Länder